Politica de confidențialitate

Politica de funcţionare a site-ului

Subiectul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale persoanelor care intenționează să utilizeze serviciile SRL “Art Opera Kids”, rămân confidenţiale.

Operator

Operatorul ce realizează prelucrarea datelor cu caracter personal: firma SRL “Art Opera Kids”, str. Calea Ieșilor, 73 , or. Chișinău, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Date personale

Date personale – orice informație referitoare la persoana vizată, a datelor cu caracter personal despre aceasta, inclusiv numele, prenumele, patronimul, data nașterii, adresa, studiile, profesia, funcția, datele de contact (telefon, fax, e-mail, adresa poștală).

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă colectarea, înregistrarea, sistematizare, actualizarea, utilizarea, transferul (furnizare, acces), precum şi blocarea, ștergerea datelor din sistem, la necesitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Subiectului se realizează în vederea îndeplinirii obligațiilor Operatorului cu referire la serviciile furnizate. Scriind datele cu character personal pe site, Subiectul își dă consimțământul pentru prelucrarea acestor date folosind instrumente de automatizare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Protecția informațiilor personale

Operatorul ia toate măsurile legale, organizatorice și tehnice necesare si asigură adoptarea acestora pentru a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, difuzarea acestora și alte acțiuni ilegale în legătură cu ele, asumându-şi obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Clientului.

Operatorul are dreptul de a angaja alte persoane terţă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Subiectului și, de asemenea, are dreptul de a transfera datele personale pentru prelucrare către afiliații săi, asigurându-se că şi aceştia își asumă obligațiile corespunzătoare cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Servicii și funcționalitatea site-ului

Cookie-urile ne ajută să creăm o funcționalitate de înaltă calitate a site-ului operakids.md
De exemplu: modulele cookie ne ajută să stocăm informații despre preferințele dumneavoastră de căutare, astfel încât să generăm ulterior informație relevantă pe site-ul nostru.

Detalii de contact

Pentru mai multe informații sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în orice moment +373 67 777 778.

Administrația site-ului își rezervă dreptul de a face modificări și (sau) completări la conținutul acestei Politici cauzate de modificările site-ului. În acest sens, vă recomandăm să verificați disponibilitatea informațiilor actualizate pe site-ul nostru.

Lăsați o cerere

sau ne puteți contacta oricând la numarul de telefon: +373 67 777 778